A Stockert-gyűjtemény késő középkori és kora újkori magyar pénzérméi

A középkori Magyarország pénzei egyes évszázadokban kitűnő minőségüknek köszönhetően komoly szerepet játszottak a szomszédos országok pénzforgalmában. Dalmáciában a 11. század második felében – összefüggésben a hadi és politikai eseményekkel – szép számban foroghattak magyar ezüstpénzek. A késő középkorban pedig a magyar aranyforint tűnik fel, felbukkanását egyaránt szokás hadi eseményekkel összefüggésbe hozni és kereskedelmi kapcsolatokkal magyarázni. Dalmáciai kutatómunkámat idén a magyar numizmatikában nem ismeretlen dr. Karl Stockert (1873–1932) osztrák-magyar sorhajóhadnagy spalatói Régészeti Múzeumba (Arheološki muzej u Splitu) került gyűjteménye több száz késő középkori és kora újkori magyar denárának feldolgozásával folytattam.

Stockert éremgyűjteményének egyes darabjait a kelet-adriai kikötővárosokban szerzeményezte, ebből következően ez a gyűjteményrész azt igazolja, hogy a magyar denárnak a középkor végén és azt követően a térségben forgalma volt. Mindez egybecseng a gazdaságtörténészek által megállapított tendenciával, amelyet most gyűjteményi adatokkal is meg tudunk erősíteni. Előadásomban a gyűjtő és a gyűjtemény bemutatása mellett eredményeimről szeretnék beszámolni.

A Magyar Numizmatikai Társulatban 2023. december 19-én, kedden 18 órakor kezdődő előadásra vendégeket is szeretettel várunk!